Frame

Verdeelnet
Modulen LK, LE, LS, LM, LIO, LSP.


Een krachtige module om een netwerk door te rekenen. Een netwerk van verdelers wordt doorgerekend op selectiviteit en kortsluitstromen. Het resultaat is grootte van de beveiligingen en de doorsnede van kabels. De invoer is middels in te voeren lijst, of een Excell import. Alle invoer gegevens makkelijk overzichtelijk onder elkaar en snel te wijzigen en daarmee netwerk analyses uit te voeren.


Kabelberekening Lijst

Tevens wordt de hoofdverdeler berekend welke op zijn beurt kan worden gekoppeld met de transformator en tot 3 tussenliggende onderstation-verdelers in lijn erboven, waarbij behalve energiebalans, de kabeldoorsneden ook de kortsluitstroom en selectiviteit worden berekend. Deze module is voorzien van een Export- en een Importfunctie om gegevens van en naar bijvoorbeeld Microsoft Excell te vertalen.

Het programma kan dan zes soorten uitvoer genereren:
LK) Kabeldoorsneden met beveiligingen en kortsluitstroom gegevens van kabels en verdelers.
LE) Energiebalans
LS) Tekening single line diagram
LM) Tekening kastaanzicht MCC
LSP) Specificatie bladen
LIO) I/O lijst
Namelijk:

LK) Kabeldoorsneden:

Van elke kabel uit de lijst wordt de ontwerpstroom, de grootte van de beveiliging en de kabeldoorsneden berekend.
Eveneens wordt dan de hoofdbeveiliging geselecteerd en de doorsnede van de hoofdvoedingskabel berekend.
Tot slotte worden de doorsneden van de benodigde kabelgoten berekend. Per kabel kunnen twee trajecten worden gekozen.


LE) Energiebalans en afmetingen laagspanningsverdeler:

  -   Berekening van de energiebalans.
  -   Zo wordt een schatting berekend van de afmetingen van de laagspanningsverdeling incl. de bijbehorende besturingskast.
  -   Een inschatting van de investeringskosten van de installatie en apart voor de schakelkasten worden berekend,
  -   De warmte-uitstraling wordt berekent zodat hiermee de luchtkoeling of airco kan worden bepaald,
  -   Het benodigd transformator-vermogen wordt berekend inclusief cos phi batterij.
  -   Een generator-vermogen en een benodigd vermogen voor een noodaggregaat worden berekend.
     Hierbij wordt tevens aangegeven wat dit vermogen moet zijn indien er relatief grote motoren moeten worden gestart.
  -   De CO2 footprint wordt bepaald.


LS) Single line diagram of grondschema:

Het grondschema wordt getekend. Van elke verbruiker uit de lijst wordt een groep in het schema getekend. De tekening wordt gegenereerd als DXF. Dit kan in onder meer Automcad worden ingelezen en eventueel verder worden bewerkt.

Single Line Kabelberekening


LM) MCC kastaanzicht:

Het front van het MCC paneel wordt getekend. Van elke verbruiker uit de lijst wordt een motorlade of afgaand voedingsveld in een MCC indeling getekend. De tekening wordt gegenereerd als DFX. Dit kan in onder meer Autocad worden ingelezen en eventueel verder worden bewerkt.

MCC FrontLIO) I/O lijst:

Aan de hand van een template en de ingevoerde tabel wordt een I/O lijst gegenereerd t.b.v. de verdere engineering van uw PLC en SCADA engineering. De lijst wordt gegenereerd als CSV en kan in onder meer Excell worden ingelezen en eventueel verder worden bewerkt.

I/O lijst voor uw PLC en SCADALSP) Specificatiebladen

Deze module geeft geen berekeningen, maar geeft een omgeving om gestructureerd en snel specificatie bladen voor uw project aan te maken en te gebruiken bij een programma van eisen of een bestelling.

Instrumenten:
Voor elke instrument van de tabel kan een venster worden geopend om een instrumentspecificatieblad aan te maken. De specificatiebladen zijn aan de tabel gekoppeld middels het tagnummer in de eerste kolom. Enkele gegevens zoals de naam van de schakelkast worden standaard reeds ingevuld in het specifiatieblad. Uiteraard kunnen de specificatiebladen worden afgedrukt.

Schakelkasten:
Behalve instrument specificatie bladen kunnen eveneens specificaties voor schakelkasten en laagspanningsverdelers worden opgesteld. Ook hiervoor is een invulformulier voorbereid.

Machine bladen:
Als derde type specificatieblad zijn machine bladen toegevoegd om de besturing van een installatie gedetailleerd op te stellen.