Frame

Transformator-, Generator- en middenspanningsberekening
Module T

In één venster kan een compleet netwerk van middenspanningskabel, één of meer transformatoren parallel en tot 3 voedende generatoren, als een geheel worden berekend.

De kortsluitstromen worden eveneens berekend. De demping van alle onderdelen worden doorberekend naar de andere berekeningsmodulen zodat een geheel netwerk ontstaat vanaf de middenspanning naar de kleinste eindverbruiker. De selectiviteit van de beveiligingen wordt hier eveneens bepaald (niet als twee stappen hoger, maar berekend!), maar kan ook worden uitgezet.

Kabelberekening Transformator


Transformator berekening

Transformatoroliegevuld De berekening volgen de IEC 60909.
Een (bijv. 10 kV) transformator en een eventueel gewenste condensator batterij worden berekend door het geïnstalleerd gelijktijdig vermogen op te geven. Dit kan overigens uit de lijst worden berekend uit de module netwerk.
Daarnaast kunnen 1 t/m 3 generatoren worden opgegeven welke vermogen leveren aan het railsysteem in het MCC.
Aan de hand van deze gegevens wordt de transformatorgrootte berekend, en tevens de bijbehorende transformator nominaalstroom en de statische en dynamische stromen naar de aangesloten laagspanningsverdeling. Uiteraard wordt dit laatste beinvloed door de voedingskabel tussen de transformator en de laagspanningsverdeling.

Generator

Tot 4 generatoren kunnen worden geselecteerd.

Doorberekening van de demping naar de motorkabel

De transformator/generatorberekening kan verder naar keuze worden gekoppeld met de motorkabel-berekening. De demping van de transformator wordt dan doorberekend naar de kortsluitlengte-berekening van de kabel. In de light versie wordt deze demping overigens met een standaard aanname aangenomen, hetgeen nagenoeg altijd verantwoord is en zoals die ook door de NEN-1010 wordt gebruikt. Kabel++ kan dus in de full versie de werkelijke situatie berekenen. Verder wordt de te berekenen kabel nu ook beoordeeld op het spanningsverlies op het voedende railsysteem welke afhankelijk is van de gekozen of berekende transformator.

Printafdruk: Doorberekening van de middenspanningskabel, via een transformatorkabel, onderverdelers, tot aan een motor van 11 kW.

Kabelberekening Print

Middenspanningskabel

Aanvullend kan Kabel++ de doorsnede van de middenspanningskabel berekenen op bijvoorbeeld 10 kV spanningsniveau in een ringleiding.

Zowel de middenspanningskabel, de transformatorberekening en de voedingskabel naar het MCC zijn alles samengevat in één berekeningsscherm.