Frame

Stamkabel met aftakkingen zoals OV lichtmasten of ringleiding.
Module S

Voorbeelden:
- openbare verlichting (OV)
- bronpompen in drinkwaterputtenveld
- generatoren op een 10 kV ringleiding (windmolens)

Een module om een kabelstreng met aftakkingen door te rekenen. Het programma verdeelt hierbij het spanningsverlies zodanig dat een optimale, lees economisch meest gunstig, doorsnede wordt gekozen.
Tot 41 aftakkingen kunnen op de stamkabel worden aangesloten. De lengte van de aftakkingen kan overigens ook worden ingegeven met een zekere lengte.

Uiteraard kan het aantal lampen per mast worden opgegeven.

De gebruiker kan kiezen voor het optimaliseren in doorsnede van de kabelstukken, d.w.z. :

1) Voor het zoveel mogelijke toepassen van gelijke doorsnede, door het toegestane maximale spanningsverlies ongelijk te verdelen;
2) of voor verjongen naarmate de afnemers verder weg liggen en de stroomdoorgang dus lager is en dus minder spanningsverlies en belasting en dus een kleinere doorsnede mogelijk.

Uiteraard wordt ook op kortsluitlengte bewaakt (bij een automaat op zowel het magnetische en thermische deel van de karakteristiek). De kortsluitlengte kan worden verbeterd door het aanvinken van een ondersteunende aarde halverwege. Ook is aan te bevelen om de magnetische instelling van de automaat zo laag mogelijk te zetten, bijvoorbeeld 2xInom,
waarbij elk aandacht aan de inschakelstroom geschonken moet worden.

Protec4000Voor het kunnen leggen van een zo dun mogelijke kabel heeft de firma Montad het PRO-TEC-4000 kabelbeveiligingssysteem ontwikkeld. Met dit type apparaat kan een lage magnetische instelling worden gekozen, waarbij wel een inschakelstroom getolereerd word. Kabel++ kiest in deze module voor de beveiliging van de stamkabel default dit apparaat.

De invloed van een lange voedingskabel en een transformator op afstand kunnen in rekening worden gebracht.
Twee toepassingen zijn:

Lichtmasten

Lichtmasten langs de verkeersweg.
Er loopt weliswaar een 3 fase kabel langs alle lichtmasten, maar de lampen worden één fasig aangesloten.
Het betreft enkelfasige voeding naar de aftakpunten.
Ofwel schematisch voorbeeld voor openbare verlichting: Stamkabel openbare verlichting

Bronpompenveld
Een bronpompen veld voor het oppompen van grondwater voor bijvoorbeeld een drinkwater voorziening.
Een stamkabel loopt langs alle bronpompen in het veld.
De kabel is drie fasig en er worden drie fase motoren 3x400V op aangesloten.

Schermafdruk:

Schermafdruk voor stamkabel