Frame

Selectiviteit
Inbegrepen in de advanced versie

Om de selectiviteit te bepalen kan de gebruiker een tweede beveiliging opgeven welke vòòr de beveiliging van de afgaande kabel is geschakeld. Zoals ook in de light versie bepaalt Kabel++ de grootte van de directe beveilliging (smeltpatroon of automaat met of zonder aardlek en thermische en magnetische instelling) van de motor, maar in de advanced versie bepaalt Kabel++ aanvullend de selectiviteit en selecteert op basis daarvan de hoofd- of voorbeveiliging.
De selectiviteit wordt niet gewoon bepaald op basis van '2 stappen hoger', maar op basis van de werkelijke karakteristieken en de optredende kortsluitstroom.

De grafieken van zowel de hoofd als de directe beveiligingen worden grafisch weergegeven waarbij de nominale-, motorstart- en kortsluitstroom worden weergegeven.

Voorbeeld van een grafiek met selectiviteit. De startstroom en de kortsluitstroom zijn ingetekend.

Indien een transformator berekening is gedaan in de module met de transformator kan Kabel++ de demping van de transformator met hoofdrail en hoofdvoedingskabel in rekening brengen in de selectiviteit.

kabelberekening grafiek